Maatregelen Lievegoed in verband met het COVID-19 (Corona)virus
Update 15 mei 2020

De overheid heeft vergaande maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Hieronder staan onze maatregelen voor cliënten en naasten. Wij nemen deze maatregelen voor de bescherming van de cliënten en onze medewerkers. Met de maatregelen proberen we zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. We beperken daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk. Dit geldt voor cliënten, naasten en medewerkers en vrijwilligers. In de huidige situatie is dit noodzakelijk.

Cliënten Woonlocaties en dagbesteding
Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten tot het uiterste te beperken. Dit betekent: geen bezoek meer ontvangen, niet meer op visite, naar het werk of naar de externe dagbesteding gaan. Niet meer logeren bij familie, tenzij de cliënt daar langere tijd kan blijven. Contact zoveel mogelijk via beeld of telefoon. Boodschappen worden alleen gedaan als het strikt noodzakelijk is.

Dagbesteding vindt alleen nog in de eigen omgeving plaats. Alle acties zijn erop gericht om contact tussen de verschillende leefgroepen zoveel mogelijk te vermijden. Cliënten van andere zorgorganisaties wordt verzocht thuis te blijven.

Cliënten kinderdagcentra
Deze locaties volgen de richtlijnen voor scholen en zijn vanaf 11 mei 2020 weer begonnen. Kinderen tot en met 12 jaar komen weer zoals voorheen. Kinderen tussen 12 en 23 jaar in kleine groepjes.

Cliënten GGZ
Aan alle cliënten, ongeacht of ze klachten hebben, vragen wij dringend om alle sociale contacten tot het uiterste te beperken. Individuele-, groeps- en deeltijdbehandelingen worden face-to- face of via beeldbellen uitgevoerd. Behandelaren gaan hiervoor patiënten bellen op het afgesproken moment van hun behandeling. De bezetting in de kliniek wordt verlaagd zodat we verantwoorde behandeling kunnen blijven bieden. Voor aanvullende informatie zie ook ‘Beleid behandeling GGZ COVID-19 (Corona)virus’.

Bezoekers
Bezoek aan cliënten
We volgen de bezoekregeling van onze branchevereniging VGN: we zijn op dit moment in gesprek met de lokale cliëntenraden over de mogelijkheden om de bezoekregeling  in kleine stapjes te versoepelen. Volg hiervoor de berichten die u via de locatiecoördinator hierover ontvangt. In het algemeen geldt:

Overig bezoek aan de locatie:

Medewerkers, vrijwilligers en stagiaires
We realiseren ons wat dit van ons allemaal, maar vooral van onze medewerkers in de primaire zorg vraagt. Wij waarderen ieders inzet om deze crisis het hoofd te bieden en om daarin zoveel mogelijk onze cliënten en elkaar als collega's nabij te zijn, enorm.

We kunnen alleen met elkaar de klus klaren; doe wat je kunt doen
We willen benadrukken dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen heel simpel zijn. We motiveren cliënten en ook elkaar als medewerkers, naasten, bezoekers en vrijwilligers, om deze maatregelen ook te nemen. We vragen dat ook van u als u op onze locaties komt. Namelijk:

 Op de website van VGN is informatie over het coronavirus te vinden voor en over mensen met een verstandelijke beperking.