Corona update 10 mei 2022

We hopen dit jaar met elkaar iets meer ruimte te kunnen vinden om met elkaar de jaarfeesten te kunnen vieren. Juist het vieren van onze jaarfeesten is zo verbindend in al onze gemeenschappen. 

  • De zorg aan cliënten gaat door. De kinderdagcentra, dagbesteding, ambulante begeleiding bij cliënten thuis en behandelingen GGZ en paramedische behandelingen gaan, met in achtneming van alle geldende maatregelen, door.
  • Op de locaties gelden de landelijke regels voor bezoek. We vragen aan iedereen om zich maximaal in te spannen om besmetting te voorkomen en vragen daarom aan bezoekers om voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen en bij klachten niet te komen. In samenwerking met de lokale cliëntenraad zullen we op maat per locatie concreet gaan maken hoe we invulling gaan geven aan de landelijke regels voor bezoek.
  • Cliënten kunnen op bezoek bij familie, vrienden en anderen. Ook logeren bij familie/naasten is toegestaan. Ook hierbij geldt dat ons uitdrukkelijk verzoek is om vóór terugkomst naar de locatie een zelftest te doen.

 

Steffie legt corona eenvoudig uit

Steffie is een website waar op een eenvoudige manier uitgelegd wordt wat corona is en hoe ermee om te gaan. Bekijk deze website hier: https://corona.steffie.nl/nl/

Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed in Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg

Lievegoed staat in het Kwaliteitscompas Gehandicaptenzorg en daar zijn we trots op! Samen met elkaar kritisch naar jezelf als team kijken. Hoe kan de zorg die we bieden nog beter. De collega’s op onze locaties zijn afgelopen jaar enthousiast aan de slag gegaan met teamreflectie over ondewerpen die cliënten belangrijk vonden.

Lees meer
Lievegoed zet in op domein overstijgende samenwerking voor mensen met LVB+

Lievegoed zet in op domein overstijgende samenwerking voor mensen met LVB+

Mensen die hulp vragen kampen vaak met een complexe combinatie van problemen en beperkingen. Lievegoed wil er zijn voor deze mensen en doet daarin niet wat het makkelijkste is of meest logisch lijkt. We doen wat goed is. Sterker nog, we steken onze nek uit, nu en in de toekomst. We willen niemand in de kou laten staan. Dit vraagt om Liefde. En evenveel lef.

Lees meer
Wat ik leerde over…koppigheid

Wat ik leerde over…koppigheid

Timo is vol overgave fruit in de bakjes aan het doen. De begeleider vraagt of hij het wil opruimen. Met een zwaai gooit hij alles over de tafel en roept hard nee. Hij rent weg, gaat in de gang op de grond liggen en trapt om zich heen. De begeleider gaat bij hem zitten en wil dat hij komt opruimen. Hij laat koppig gedrag zien en dan is het belangrijk om niet toe te geven.

Lees meer