Corona update 10 mei 2022

We hopen dit jaar met elkaar iets meer ruimte te kunnen vinden om met elkaar de jaarfeesten te kunnen vieren. Juist het vieren van onze jaarfeesten is zo verbindend in al onze gemeenschappen. 

  • De zorg aan cliënten gaat door. De kinderdagcentra, dagbesteding, ambulante begeleiding bij cliënten thuis en behandelingen GGZ en paramedische behandelingen gaan, met in achtneming van alle geldende maatregelen, door.
  • Op de locaties gelden de landelijke regels voor bezoek. We vragen aan iedereen om zich maximaal in te spannen om besmetting te voorkomen en vragen daarom aan bezoekers om voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen en bij klachten niet te komen. In samenwerking met de lokale cliëntenraad zullen we op maat per locatie concreet gaan maken hoe we invulling gaan geven aan de landelijke regels voor bezoek.
  • Cliënten kunnen op bezoek bij familie, vrienden en anderen. Ook logeren bij familie/naasten is toegestaan. Ook hierbij geldt dat ons uitdrukkelijk verzoek is om vóór terugkomst naar de locatie een zelftest te doen.

 

Steffie legt corona eenvoudig uit

Steffie is een website waar op een eenvoudige manier uitgelegd wordt wat corona is en hoe ermee om te gaan. Bekijk deze website hier: https://corona.steffie.nl/nl/

Wat ik leerde over… vakantie

Wat ik leerde over… vakantie

Veel mensen kijken al weken uit naar hun vakantie. Ze zien zichzelf al helemaal in die hangmat liggen, terwijl ze nog achter hun bureau zitten. Of ze lopen in gedachten juist met een wc-rol onder de arm, als ze in de keuken hun dagelijkse kopje koffie zetten. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik de vele gezichten van vakantie ontmoet.

Lees meer