Corona update 20 december 2021

 

Door de harde lockdown worden we weer met elkaar op de proef gesteld. De boosterprikken worden in samenwerking met de GGD deze weken gezet en geven misschien weer zicht op meer mogelijkheden in het nieuwe jaar. Maar gezien de harde lockdown kunnen we ook dit jaar niet zoals wij met elkaar gewoon zijn het kerstfeest vieren. Juist het vieren van onze jaarfeesten is zo verbindend in al onze gemeenschappen. Ook dit jaar zullen we met elkaar de nodige creativiteit moeten vinden om elkaar toch op andere manieren te ontmoeten.

Hieronder vindt u de actuele maatregelen die we in verband met de harde lockdown nemen. De actuele regels in verband met corona die gelden binnen locaties van Lievegoed zullen we telkens op deze vaste plek op onze website publiceren. Wij vragen u onze website regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte kunt blijven.

  • De zorg aan cliënten gaat door. De kinderdagcentra, dagbesteding, ambulante begeleiding bij cliënten thuis en behandelingen GGZ en paramedische behandelingen gaan, met in achtneming van alle geldende maatregelen, door.
  • Op de locaties gelden de landelijke regels voor bezoek. Dat houdt in: maximaal twee bezoekers per dag en met Kerst en Oud en Nieuw maximaal 4 bezoekers per dag. We vragen aan iedereen om zich maximaal in te spannen om besmetting te voorkomen en vragen daarom aan bezoekers om voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen en bij klachten niet te komen. In samenwerking met de lokale cliëntenraad zullen we op maat per locatie concreet maken hoe we invulling gaan geven aan de nieuwe landelijke regels voor bezoek.
  • Cliënten kunnen maximaal 1 keer per dag op bezoek bij familie, vrienden en anderen. Ook logeren bij familie/naasten is toegestaan. Ook hierbij geldt dat ons uitdrukkelijk verzoek is om vóór terugkomst naar de locatie een zelftest te doen.
  • Cliënten kunnen naar buiten met maximaal twee personen, inclusief eventuele begeleiders. Tenzij het gaat om mensen uit hetzelfde huishouden of woongroep.
  • Alle geplande kerst- en nieuwjaarsbijeenkomsten met familie, verwanten zijn tot onze grote spijt afgelast op de locaties.

Ondanks al deze maatregelen wensen wij u allen hele fijne feestdagen toe met iedereen die u lief is.

Steffie legt corona eenvoudig uit

Steffie is een website waar op een eenvoudige manier uitgelegd wordt wat corona is en hoe ermee om te gaan. Bekijk deze website hier: https://corona.steffie.nl/nl/

Aandacht voor medewerkers

Aandacht voor medewerkers

Lievegoed vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor haar zorgmedewerkers. Het is belangrijk dat zij erkend en gezien worden, plezier hebben in hun werk en regie kunnen nemen over hun loopbaan.

Lees meer
Nieuwe website

Nieuwe website

Eindelijk is het zover. De website www.lievegoed.nl is helemaal vernieuwd. Met de nieuwe site introduceren we ook meteen de nieuwe huisstijl.

Lees meer