Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft geregeld dat er altijd een cliëntvertrouwenspersoon moet zijn waar cliënten en/of hun vertegenwoordiger gebruik van kunnen maken.

 Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt of vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersonen zijn niet in dienst bij de zorgaanbieder.

De Wet zorg en dwang regelt zorgvuldigheid in het toepassen van opname en zorg die u niet wenst of waar u vanuit uw beperkingen niet over kunt beslissen. Cliënten en vertegenwoordigers kunnen met vragen of klachten over de onvrijwillige zorg terecht bij de stichting Zorgstem, het LSR of Zorgbelangcvp. Ondersteuning door de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem of LSR is gratis.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon voor u doen?                  
De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntenvertrouwenspersoon uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat uw rechten zijn. Als u problemen of klachten heeft over de geboden zorg, zoekt de cliëntenvertrouwenspersoon samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing. De cliëntenvertrouwenspersoon kan u desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken daarover.

Ontvangt u vrijwillige zorg in een zorglocatie van de zorgaanbieder, maar heeft u andere klachten? Ook dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor informatie, advies en ondersteuning.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon?
Aan elke zorgaanbieder is een specifieke cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem verbonden.

Deze gegevens zijn te vinden op de poster van deze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang op de locaties en in algemene ruimtes bij de zorgaanbieder. 

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon 

Voor de regio's Utrecht, Amsterdam, Haarlem en Den Haag: Stichting Zorgstem

Website: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

 

Voor de regio's Breda en Rotterdam: Het LSR

Website: www.hetlsr.nl


Voor de regio Wageningen: Zorgbelangcvp

Website: www.adviespuntzorgbelang.nl