Onze behandelvisie

Wij zien de cliënt uitdrukkelijk als meer dan zijn probleem, als een groter geheel. We kijken naar de gezonde kanten, naar de talenten en mogelijkheden. Naar wat hij of zij kan ontwikkelen. Met een persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving. Met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit. Met een afwisseling van activiteit en rust.

Ieders vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan meestal wordt gedacht. Wij zien iedere cliënt  als individu, maar we werken veel in groepsverband. Zo wordt heel voelbaar dat niemand  alleen is op de wereld, en niemand de enige is met een probleem.

Onze visie is een soms dwarse kijk op mensen met een probleem. Het unieke van ieder mens staat centraal; niet het probleem bepaalt de behandeling die gekozen wordt, maar vooral het type ontwikkeling dat bij deze persoon past.

Onze antroposofische behandelwijze een vorm van integratieve therapie met de focus op:

  • De mens als geheel, als een zich ontwikkelend wezen tussen verleden en toekomst.
  • Een goede relatie tussen hulpvrager (mede-regisseur) en hulpgever (coach).
  • Het gebruiken van alle (bij voorkeur maar niet alleen evidence based) methoden en technieken die zowel verbaal als non-verbaal, zowel activerend als rustgevend zijn.

 

Behandelaanbod Triple problematiek (1,4 MB)