Basis GGZ

Als je last hebt van psychische klachten of een verslavingsprobleem ga dan naar je huisarts. De huisarts kan je doorverwijzen naar de praktijkondersteuner, naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst en de duur van je klachten. Basis GGZ bestaat uit een aantal kortdurende behandelvormen.

Aanmelden

Je kunt je hier digitaal aanmelden.

 

Lievegoed

Professor Bronkhorstlaan 24
3723 MB Bilthoven

Vind een van onze basis GGZ locaties bij jou in de buurt
088 35 71 510

Onze behandelvisie

Wij zien de cliënt uitdrukkelijk als meer dan zijn probleem, als een groter geheel. We kijken naar de gezonde kanten, naar de talenten en mogelijkheden. Naar wat hij of zijn kan ontwikkelen. Dat doen we met een persoonlijke benadering in een harmonieuze omgeving. Met ruimte voor spiritualiteit en creativiteit. Met een heldere structuur en een ritme in de dag en het jaar. Met een afwisseling van activiteit en rust, en uitzicht op een nieuwe balans. Ieders vermogen om zelf problemen op te lossen is veel groter dan meestal wordt gedacht.

Onze visie is een soms dwarse kijk op mensen met een probleem. Het unieke van ieder mens staat centraal; niet het probleem bepaalt de behandeling die gekozen wordt, maar vooral het type ontwikkeling dat bij deze persoon past.

De mens in al zijn facetten, met zijn moeilijke en zijn gezonde en sterke kanten. De mens als geheel,  als een wezen in ontwikkeling. En aan die ontwikkeling willen we bij Lievegoed  meer ruimte geven.

 

Aanbod

De basis GGZ bestaat uit vier pakketten. Samen met je huisarts kijk je welk pakket geschikt is: kort, middel, intensief of chronisch. Vervolgens maak je samen met een van onze behandelaren een behandelplan.

Belangrijk daarin is dat we kijken naar je psychische klachten, maar ook naar de samenhang met je eventuele lichamelijke klachten, hoeveel energie je hebt en hoe jij in het leven staat. Zo komen we samen met jou tot een behandelplan.

 

Hoe werken we

Onze behandelaren zijn goed opgeleide professionals die werken vanuit onze visie op de mens.

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken of uit groepsbehandeling. Eventueel aangevuld met non-verbale therapieën, denk bijvoorbeeld aan euritmietherapie of kunstzinnige therapie. We kunnen in overleg met je huisarts ook medicatie adviseren (regulier en antroposofisch).

We vragen je om aan het begin en aan het einde van je behandeling een vragenlijst in te vullen, voor een zo compleet mogelijk beeld van jou en je hulpvraag. Aan het begin en aan het einde van de behandeling vul je daarnaast een digitale vragenlijst in, om voor jezelf en voor ons het effect van de behandeling inzichtelijk te maken.

Waar

Onze Basis GGZ bieden we in allerlei praktijken en gezondheidscentra in Nederland.

We hebben een breed aanbod, van basis GGZ tot specialistische GGZ. Mogelijk is na je basisbehandeling nog specialistische behandeling nodig. Dat kan ook bij ons, na verwijzing door je huisarts. Je kunt contact met ons opnemen als je vragen hebt.

Vind een locatie bij jou in de buurt

Kosten

Een behandeling bij Lievegoed valt onder de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekeraar de behandeling vergoedt. Wel geldt het landelijk vastgestelde eigen risico bij de basisverzekering.

Wij sturen na het afsluiten van de  behandeling de rekening naar de verzekeraar, daarin geven we het gevolgde pakket Basis GGZ aan.


Meer informatie over kosten