Terugvalpreventie

Terugvalpreventie is bedoeld voor mensen die succesvol zijn gestopt met middelengebruik of deze voldoende onder controle hebben en niet willen terugvallen in risicovol gebruik.

We bieden terugvalpreventie vaak in groepsverband, omdat anderen met hetzelfde probleem vaak een goede ondersteuning bieden. De terugvalpreventie heeft meestal de vorm van een cursus met huiswerkopdrachten. De terugvalpreventie wordt meestal wekelijks aangeboden, waarin we een aantal thema’s in volgorde bespreken. Je kunt echter op ieder moment instappen. 

Voorwaarden om gebruikt te kunnen maken van terugvalpreventie:

 • Het middelengebruik is onder controle, je gebruikt beperkt of helemaal niet meer.
 • Je beseft dat het risico op terugval nog heel lange tijd blijft bestaan.
 • Je wil actief meedoen aan de cursus en huiswerkopdrachten uitvoeren.
 • Je hebt respect voor de groepsgenoten.

Thema’s:

Risicosituaties

Wat zijn voor jezelf de risicosituaties en hoe moet je daarmee omgaan en hoe kies je alternatief gedrag door:

 • Anders te denken
 • Situaties te vermijden
 • Contact zoeken
 • Afleiding zoeken
 • Vervanging voor het middel zoeken
 • Noodplan maken

Denkpatronen

Het leren kennen van je eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen en deze aan te passen, zodat je problemen beter kunt aanpakken.

 • Bepaalde gedachtes zorgen voor terugval, deze leer je vervangen door andere gedachten.
 • Leren een “uitglijder” te zien als een leermoment in plaats van een mislukking.
 • Problemen oplossen: leren problemen in kleinere stukjes te verdelen, zodat ze beter oplosbaar zijn.

Omgaan met zucht of trek en met sociale druk.

 • Waar en wanneer ontstaat de trek.
 • Wat is voor jou sociale druk en hoe kun je die weerstaan.
 • Hoe ga je om met oplopende spanning.
 • Wat is voor jou een gezonde leefstijl
 • Hoe kun je jezelf belonen
 • Welke ondersteuning kun je voor jezelf regelen (een persoon of zelfhulpgroep)