Psycho-educatie

Psycho-educatie is bedoeld om mensen voor te lichten over hun psychische problemen of verslaving.

De behandelaar geeft informatie over het psychische probleem en advies over hoe mensen er mee om kunnen gaan.  

De voorlichting is vooral bedoeld om uit te leggen:

  • Wat er aan de hand is
  • Welke kenmerken er bij het psychische probleem horen
  • Welke psychische en sociale gevolgen dat kan hebben
  • Wat er aan te doen is
  • Hoe de cliënt en zijn/haar omgeving er mee om kunnen gaan

Wij geven psycho- educatie individueel of in groepsverband. Psycho-educatie is vaak een onderdeel van een breder behandelaanbod.