Euritmietherapie.

Euritmie is een bewegingstherapie. De basis van deze therapie is ontwikkeld in 1921 door onder andere Rudolf Steiner, de grondlegger van de Antroposofie. Euritmie maakt gebruik van ritme die de deelnemer zowel uiterlijk als innerlijk in beweging brengt.

Euritmie heeft als doel genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Ook is de euritmietherapie inzetbaar bij ontwikkelings- en gedragsproblematiek bij kinderen. We geven euritmietherapie op verwijzing van de hoofdbehandelaar (medisch specialist, arts, klinisch psycholoog of psychotherapeut).

De euritmietherapeut kan aan de hand van de diagnose van de arts zelfstandig een behandelplan opstellen en uitvoeren. De therapeut doet samen met de cliënt de oefeningen, die deze dan leert en ook zelfstandig thuis kan oefenen. De euritmietherapeut is in staat om, zo nodig, tijdens het behandeltraject de doelstellingen bij te stellen en het behandelplan aan te passen.

Na de behandeling vindt er een evaluatie plaats met de cliënt en aan de hand van een rapportage met de hoofdbehandelaar. In overleg wordt gezamenlijk gekeken naar het resultaat en een eventueel vervolgtraject.

Euritmietherapie kan zowel in groepsverband als individueel worden gegeven.

De euritmietherapeuten zijn gespecialiseerde therapeuten die aansluitend op hun HBO-opleiding de opleiding euritmietherapie hebben gevolgd. Zij zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging die ook zorg draagt voor de noodzakelijke bij- en nascholing.