EMDR/traumabehandeling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die we inzetten bij het verwerken van nare gebeurtenissen.

Waarvoor is EMDR bedoeld 
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpend zijn in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen van een schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, zoals angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met trauma-gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis waarbij het denken hieraan nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR maakt vaak onderdeel uit van een behandelplan.

In het begin van een behandeling besteden we uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling nodig is en of we daarvoor EMDR kunnen gebruiken.  

Het proces
De therapeut vraagt de cliënt terug te denken aan de onverwerkte gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut vraagt vervolgens de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidend middel. Bijvoorbeeld door geluiden via een koptelefoon afwisselend links en rechts te laten horen of via een bewegend beeld. De geluiden of beelden brengen het verwerkingsproces op gang. De herinnering verliest hierdoor zijn emotionele lading, waardoor het makkelijker wordt om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.