Dagbehandeling

Dagbehandeling

Dagbehandeling biedt uitkomst als een ambulante behandeling niet voldoende is en een opname (nog) niet nodig is of voorkomen kan worden. Dagbehandeling na opname behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor wie
De meeste cliënten die dagbehandeling krijgen hebben problemen op meerdere gebieden. Zoals werk, relaties of problemen uit hun levensgeschiedenis.
Dagbehandeling kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld:

Afname van klachten
Vergroten van zelfstandigheid
Greep op het dagelijks leven krijgen
Weer in beweging komen, actief worden
Verwerking van problemen uit het verleden
Stabiliseren

Dagbehandeling is geschikt voor cliënten met angst- en stemmingsstoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek. Dagbehandeling is eveneens geschikt voor cliënten met verslavingsproblematiek, mits men niet meer gebruikt.
We hebben een speciaal programma voor jongvolwassenen (18 tot 28 jaar).

Het team bestaat uit verpleegkundigen, psycholoog, psychotherapeuten, vaktherapeuten, een verpleegkundig specialist en een psychiater. De gemiddelde behandelduur voor dagbehandeling is 6 maanden. Vanuit de dagbehandeling kan nog poliklinische na zorg geboden worden.

De behandeling
Een dagbehandeling betekent dat we voor iedere cliënt een gevarieerd behandelprogramma op maat aanbieden, waarbij werken, therapieën, individueel en in de groep elkaar afwisselen.

Bij een dagbehandeling komen alle aspecten van het gewone en gezonde leven aan bod. Onze dagbehandelingen, ook wel Therapeutische werkgemeenschap genaamd, geeft de mogelijkheid om van elkaar te leren. Ook van de alledaagse situaties (zoals samen eten, koken, tuinieren, werken in een tuin of werkplaats tot het vieren van feesten) kun je waardevolle dingen leren. Iedereen heeft een taak en draagt bij. De een werkt bijvoorbeeld in de tuin en zorgt voor de groente, die de ander gebruikt voor een gezonde maaltijd. In onze therapeutische gemeenschappen leer je omgaan en samenwerken met anderen mensen, het stellen van grenzen op een prettige manier, het ontdekken van nieuwe talenten en interesses, een taakverdeling te maken met de groep en daarin verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Ook helpen we je een gezonde levensstijl te ontwikkelen. De vaste dagindeling, geven structuur en ritme aan de dag en aan de seizoenen. De combinatie dagbehandeling en werken maakt de cliënt actief.

In het dagprogramma bieden we, naast het werken in de werkgebieden, diverse behandelingen, individueel of in groep, zoals EMDR, psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, kunstzinnige therapie, ACT groep, inwrijvingen, mindfulness en euritmie.