Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy is een groepsbehandeling voor mensen met angst, depressie, trauma en voor mensen die al lang met psychiatrische problemen kampen. Je leert omgaan met pijnlijke gedachtes en gevoelens en accepteren wat er speelt in je leven.

Bij ACT leer je vaardigheden om beter met moeilijke of pijnlijke gedachtes en gevoelens om te gaan. Je krijgt zicht in wat werkelijk van belang is in je leven en leert daar naar te handelen.

We werken onder andere aan:

 • omgaan met menselijk lijden
 • manieren van omgaan met je probleem
 • waarden in je leven bepalen
 • stoppen met vechten tegen je gedachten
 • omgaan met emoties
 • leven in het nu

ACT is een vorm van gedragstherapie die sinds de jaren negentig sterk in ontwikkeling is. Het is een wereldwijd erkende en veel toegepaste behandelmethode.

Gecombineerde behandeling

Het programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we met de groep een aantal onderwerpen: 

 • het menselijk lijden
 • controle strategieën waaronder vermijding
 • omgaan met emoties
 • acceptatie en bereidheid
 • leven in het nu
 • persoonlijke waarden

Je krijgt een reader met informatie mee. Ook maak je huiswerkopdrachten.

Voor wie

Deze behandeling is geschikt voor mensen met angst, depressie, trauma of met langdurende psychiatrische problemen.

Praktisch

 • 10 bijeenkomsten van 2 uur
 • 8 tot 12 deelnemers in de groep
 • Begeleiding door ACT trainers
 • Gesloten groep: instromen kan bij start nieuwe groep (elke 4 maanden)

Ella (35)

volgde ACT vanwege haar depressies en alcoholgebruik: “Ik stortte me op mijn werk en had het idee dat ik veel moest. Dat gaf het gevoel dat ik niet mijn eigen leven leidde. Eigenlijk was mijn alcoholgebruik en mijn vele werken een vermijdingstactiek. Vechten tegen depressieve gevoelens werkt niet. Ik heb in de ACT geleerd dat te herkennen. En vooral geleerd hoe ik kan omgaan met heftige emoties. Nu weet ik wat ik echt zinvol vind en richt ik mijn leven in zoals ik dat wil.”

Lees meer ervaringsverhalen