Wachttijd GGZ

Lievegoed heeft ruimte voor nieuwe cliënten

Welkom bij Lievegoed GGZ

Lievegoed heeft ruimte voor nieuwe cliënten

Wij behandelen angst- en stemmingsstoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, onbegrepen somatische klachten en verslaving. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot resocialisatie aansluitend aan een crisisopname elders.
Lievegoed biedt ook gespecialiseerde behandeling en/of detox aan mensen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychiatrische en/of verslavingsproblematiek (LVB+).

Hart-hoofd-handen
Onze professionals behandelen volgens de huidige richtlijnen voor psychiatrie en verslavingszorg. Deze behandelingen combineren we met specialistische antroposofische therapieën. Verbale therapieën (waaronder cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, EMDR, ACT, schematherapie en COMET-trainingen) worden gecombineerd met non-verbale therapieën (waaronder kunstzinnige therapie, muziektherapie en mindfullness). Betekenisvol werk is een belangrijke bouwsteen van onze behandelprogramma’s. We kijken hierbij naar de gezonde kanten en gaan die stimuleren en versterken. Dat geeft ruimte. Er is meer in het leven dan een probleem. Ons motto luidt dan ook ‘Je bent meer dan je denkt’

Aanmelden | Via ZorgDomein of per e-mail
Efficiënt en digitaal verwijzen naar Lievegoed kan via ZorgDomein (www.zorgdomein.nl). Aanmelden per e-mail kan door een e-mail met verwijsformulier te sturen naar aanmeldenlievegoed@parnassiagroep.nl. Het verwijsformulier kunt u downloaden via onze website.

Aangemeld, en nu?
Na aanmelding van een klinische verwijzing wordt binnen 48 uur (bij ambulante behandeling is dit max. een week) contact met de cliënt opgenomen voor een telefonische screening. Vervolgens wordt een intakeafspraak gepland. Uiteraard informeren wij u – als uw cliënt daar toestemming voor geeft – over start, voortgang en afronding van de behandeling van uw cliënt.

Aanvullende informatie
Voor nadere informatie over zowel onze klinische als ambulante behandeling is Lievegoed opnamecoördinatie telefonisch bereikbaar op werkdagen via (030) 2255555 en kies 1 en vervolgens 2, of mail ons via opnamec@lievegoed.nl. Zie ook www.lievegoed.nl.

Wachttijden Lievegoed GGZ
Wachttijden zijn altijd vervelend. Wij doen er alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden langer dan we graag zouden willen. 

Overzicht gemiddelde wachttijden (indicatie)
(d.d. 1 november 2019)