Na je aanvraag | zorg voor verstandelijke beperking

Van eerste contact tot aan plaatsing is de zorgbemiddelaar de vaste contactpersoon. Voor de regio Amsterdam, Den Haag, Rotterdam is dat Lonne van Mourik Broekman. Voor de regio Breda en Utrecht is dat Astrid Vervuren.

Belangstelling

Heeft u belangstelling voor onze zorg? Neem dan contact op met de zorgbemiddelaar. Dit kan per telefoon of met het contactformulier op de website. De zorgbemiddelaar neemt dan binnen een week contact met u op. Samen brengen we de zorgvraag in kaart en we geven antwoord op vragen. Vaak is het mogelijk om eens te komen kijken bij de locatie. Daarna sturen wij u een inschrijfformulier toe, per email of per post.

Het kan ook zo zijn dat wij niet de best passende hulp kunnen geven. In dat geval verwijzen we naar andere zorgmogelijkheden of naar MEE.

Aanmelding

Aan de hand alle informatie bij het inschrijfformulier beoordelen we binnen 6 weken of we passende zorg kunnen bieden en of we plek hebben. Als we op korte termijn met de zorg of begeleiding kunnen beginnen, dan start meteen de intake.

Plaatsing

Is er geen zicht op redelijk snelle plaatsing dan plaatsen wij u - met uw toestemming - op onze wachtlijst.

Intake

We maken een afspraak voor een intakegesprek. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen. Samen een orthopedagoog, locatiemanager en/of begeleider gaan we dan in gesprek om de zorgvraag goed te bespreken.

Bedenktijd

Nog even nadenken of de woonvorm en/of dagbesteding wel bij u past, kan natuurlijk. Het intaketeam gaat dit ook beoordelen. De zorgbemiddelaar neemt contact met u op om dit samen te bespreken. Soms is er aanvullend onderzoek nodig, waarover we dan samen afspraken zullen maken. Tenslotte komen we samen tot een besluit over de plaatsing.

Indicatie nodig

Zorg bij ons kan alleen met een geldige en passende indicatie. Onze zorg- en dienstverlening wordt betaald door de AWBZ via Zorg In Natura (ZIN) of uit een Persoons Gebonden Budget (PGB). MEE kan helpen bij de aanvraag van een passende indicatie.

De start bij ons

De eerste twee weken maken we meer en meer kennis met elkaar en bekijken we verder hoe we samen aan het werk gaan. U hebt een persoonlijk begeleider, dat is het belangrijkste aanspreekpunt.  In een bespreking onderzoeken onze medewerkers de zorgvraag verder en stellen we vast welke ondersteuning precies nodig is. Na de bespreking met het team stellen we dan, in nauw contact met elkaar en de orthopedagoog, een zorgplan op. De persoonlijk begeleider bespreekt dat zorgplan vervolgens met de ouders of andere familieleden. Vervolgens bespreken we elk jaar opnieuw het zorplan, om te kijken of het nog bij u past.