Na je aanmelding | psychiatrie en verslavingszorg

Binnen 48- uur nemen we contact met je op en nemen we je klachten door.

Binnen 48- uur na jouw aanmelding, nemen we contact met je op. Samen nemen we je klachten door. Dit kan telefonisch of via een digitale vragenlijst. Deze inventarisatie duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens plannen we een intakegesprek voor je in, het kan enkele weken duren voordat dit intakegesprek plaatsvindt. Het kan zijn dat je een e-mail ontvangt afkomstig van een Parnassia e-mailadres; dit klopt, Lievegoed werkt namelijk samen met Parnassia.

Een intake bestaat uit één of twee gesprekken waarin we samen kennismaken en je problemen in kaart brengen. Als je dat prettig vindt, kan hierbij ook iemand uit je omgeving aanwezig zijn. Voor het intakegesprek is het belangrijk dat je niet onder invloed bent van alcohol of drugs. In dat geval kan het gesprek niet doorgaan.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, hebben wij soms informatie nodig van andere instanties (waar je bijvoorbeeld eerder in behandeling bent geweest). Voordat we dat doen, zullen wij hiervoor eerst jouw toestemming vragen.

Na de intake

Na de intake bespreekt een team van hulpverleners welke behandeling het beste bij jou past. Als er een wachttijd is voor je behandeling, dan zoeken we naar een manier om deze periode te overbruggen. We bespreken het doel van de behandeling en we stellen samen een plan op waarin we beschrijven wat je hulpvraag is en wat de doelstellingen van de behandeling zijn. Dit behandelplan is leidraad voor je behandeling en kan bijgesteld worden als dat nodig is.

Meten effect behandeling

Als onderdeel van elke behandeling vragen we je op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen we een aanvullend beeld van hoe het gaat. We kunnen de behandeling tussentijds bijstellen en aan het eind evalueren op basis van onder andere deze gegevens. Meer informatie over het invullen van deze vragenlijsten kan de behandelaar geven.

Algemene leveringsvoorwaarden Lievegoed GGZ (200,4 KB)
Leveringsvoorwaarden GGZ algemeen (177,6 KB)