Na je aanmelding | psychiatrie en verslavingszorg

Binnen drie werkdagen nemen we contact met je op en nemen we je klachten door.

Binnen drie werkdagen na jouw aanmelding, nemen we contact met je op. Samen nemen we je klachten door. Dit kan telefonisch of via een digitale vragenlijst. Deze inventarisatie duurt ongeveer 20 minuten. Vervolgens plannen we een intakegesprek voor je in, het kan enkele weken duren voordat dit intakegesprek plaatsvindt. Het kan zijn dat je een e-mail ontvangt afkomstig van een Parnassia e-mailadres; dit klopt, Lievegoed werkt namelijk samen met Parnassia. Een intake bestaat uit één of twee gesprekken waarin we samen kennismaken en je problemen in kaart brengen. Als je dat prettig vindt, kan hierbij ook iemand uit je omgeving aanwezig zijn. Voor het intakegesprek is het belangrijk dat je niet onder invloed bent van alcohol of drugs. In dat geval kan het gesprek niet doorgaan.

Om een goede diagnose te kunnen stellen, hebben wij soms informatie nodig van andere instanties (waar je bijvoorbeeld eerder in behandeling bent geweest). Voordat we dat doen, zullen wij hiervoor eerst jouw toestemming vragen. 

Na de intake wordt samen met jou en indien gewenst met je naaste(n) een behandelplan opgesteld. Het behandelplan vormt de rode draad voor de behandeling. Binnen het behandelplan staan naast de diagnose ook de doelen waaraan gewerkt gaat worden.

De behandeldoelen zijn gericht op drie herstelgebieden, namelijk:
- Symptomatisch herstel (lichaamsfuncties & mentaal welbevinden)
- Persoonlijk herstel (zingeving & kwaliteit van leven)
- Maatschappelijk herstel (dagelijks functioneren & meedoen)

De behandeling duurt in principe 12 weken waarna wordt geëvalueerd. Na 4-5 weken wordt de behandeling samen met jou (en bij voorkeur je naaste) geëvalueerd binnen een behandelplanbespreking. Binnen deze evaluatie kan het behandelplan zo nodig worden aangepast. Indien na 12 weken de behandeldoelen nog niet zijn bereikt, kan er een nieuwe periode van 12 weken worden inzet waarmee een nieuwe behandelplancyclus van start gaat.

Ons kleine maar bevlogen teams bestaat uit een klinisch psycholoog of psychotherapeut, (gz)-psycholoog, psychiater, verpleegkundige, kunstzinnig therapeut en de begeleiders van de werkplaatsen.

Vragenlijsten
Als onderdeel van elke behandeling kunnen we je vragen op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Hiermee krijgen we een aanvullend beeld van hoe het gaat. We kunnen de behandeling tussentijds bijstellen en aan het eind evalueren op basis van onder andere deze gegevens.

Leveringsvoorwaarden GGZ algemeen (177,6 KB)