Cliëntervaringen meten

We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg bij ons ervaren. Regelmatig meten we daarom de cliënttevredenheid. Met iedere cliënt gaan we persoonlijk gesprek in gesprek. Op die manier weten we hoe het écht met iemand gaat.

Persoonlijk gesprek

De gespreksmethode die we hanteren heet de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). Het gesprek wordt gevoerd door een getrainde zorgprofessional van Lievegoed die zelf niet werkt met de cliënt. We gaan zoveel mogelijk met de cliënt  in gesprek. Als het nodig is gebruiken we daarbij ondersteunende communicatiemiddelen. Als de cliënt niet zelfstandig met de medewerker in gesprek kan, vragen we vooraf wie voor hem of haar het woord zal voeren.

Gespreksonderwerpen

In het gesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde die samen een beeld geven van de kwaliteit van bestaan. Bijvoorbeeld op het gebied van onafhankelijkheid, sociale participatie en welbevinden. Er zijn aparte vragen voor kinderen. De persoonlijk begeleider bespreekt met de cliënt de uitkomsten van het gesprek en de verbeterpunten.

Wanneer beginnen we?

Iedere cliënt krijgt persoonlijk een uitnodiging voor een gesprek. De persoonlijk begeleider legt aan de cliënt uit wat de bedoeling is. We zullen elke anderhalf tot twee jaar opnieuw een gesprek houden.

Wat zijn de resultaten? 

Lees hier de resultaten van de POS.

Resultaat van de POS gesprekken (97,1 KB)