Verwijzen GGZ

U kunt verwijzen via ZorgDomein. Geen ZorgDomein? Vul dan ons verwijsformulier in. Of bel ons aanmeldbureau 088 - 35 71 510

Verwijzen via Zorgdomein
Efficiënt en digitaal verwijzen naar Lievegoed kan via Zorgdomein. Zoek in ZorgDomein op Lievegoed om snel te verwijzen naar ons. 

Meer weten over ZorgDomein?

Verwijzen met digitale verwijsbrief

U kunt ook onze digitale verwijsbrief gebruiken. Vermeld in uw verwijzing minimaal:

Uw AGB-code
Keuze voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ
Vermoedelijke DSM IV diagnose
Uw handtekening + stempel met NAW gegevens

Ons verwijsformulier. (43,8 KB)